Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań związanych z  naprawami  urządzeń elektronicznych, a  także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także ustawy o  ochronie danych osobowych z  10 maja 2018 r.  pragniemy poinformować o  tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o  tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest firma hda0 ul. Rynkowska 17A 85-503 Bydgoszcz lub podmiot, będący płatnikiem za wykonywaną usługę:  gwarant, producent lub dystrybutor sprzętu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o  przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz na stronie lub pod numerem telefonu 52 326 91 10.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone dane osobowe, aby zapewnić Państwu jak najlepsze warunki obsługi usług serwisowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda.

Jakie macie Państwo prawa w związku z przekazaniem danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw, wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla którego zostały zebrane. Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe, możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
    • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
    • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony, dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę hda0 do czasu zakończenia wykonywania usługi i  jej rozliczenia.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników hda0, płatnika usługi (o ile usługa nie jest płatna bezpośrednio przez Klienta) oraz przeszkolonych i upoważnionych pracowników serwisu, wykonujących daną usługę na rzecz klienta. Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie autoryzowanym przez firmę hda0 partnerom serwisowym, którzy wykonują na Państwa rzecz usługę. Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.